Vang/Champagne
"Tôi đã có chặng đường dài với Bia, một mối tình say đắm với Cognac, nhưng tình yêu của tôi vẫn là Rượu Vang".
(Nicholas Oakes)