CANADIAN WHISKY: Mặc dù nó chia sẻ một số đặc điểm với Scotch whisky và bourbon, whiskey Canada có một phong cách riêng của mình, nhờ vào một phương pháp sản xuất độc đáo và tinh tế, đôi khi rõ ràng của hương vị.

IRISH WHISKEY: Người Ailen có thể là những người chưng cất đầu tiên trong quần đảo Anh và, trong một thời gian ngắn trong thế kỷ 19, Irish whisky trị v5 tối cao hơn cả Whisky của Scotland. Và sự biế cố trong chiến tranh nên Whisky của Ireland hầu như tuyệt chủng - nhưng hôm nay thời điểm tốt đã trở lại, với các nhà máy chưng cất xuất hiện trên khắp Emerald Isle như một sự khẳng định sự trị vị của mình.

Thu gọn