Phân hạng Rượu Brandy
V.S - Very Special: Loại rượu tương đối trẻ tuổi. Là dòng tiêu thụ phổ biến nhất.
V.S.P - Very Superior Pale: ít nhất 2 năm tuổi trong thùng gỗ sồi.
V.S.O.P - Very Superior Old Pale: Tuổi từ 7 đến 10 năm. Màu vàng nhạt. Đắt vừa phải nên khá phổ dụng trong cả giới bình dân và quý tộc.
Napoléon: Tuổi trên 10 năm. Napoléon không liên quan gì đến hoàng đế Napoléon của Pháp, mà chỉ mang nghĩa là "Hoàng đế của các lò rượu".
Cordon Blue, Anniversary, Reserve Prince Hubert: tương tự Napoléon.
X.O. -Extra Old: Khá đắt, tuổi thường trên 20 năm, chất lượng cao.
Extra, Extra Veille hay Grande Reserve: loại đặc biệt hiếm quý. Tuổi từ 45 năm trở lên.
 

Thu gọn