Phân hạng Rượu vang Ý: 4 bậc xếp hạng của hệ thống phân loại rượu vang Ý:

1- Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG):
Khi nhìn thấy nhãn này trên chai rượu vang của bạn điều đó có nghĩa là những nhà sản xuất loại rượu này đã tuân thủ những quy định nghiêm ngặt nhất để chế biến ra loại rượu đó. Rượu đã được thử nghiệm tại một ủy ban để đảm bảo tính xác thực về địa lý và chất lượng của nó. Hiện tại có rất ít các loại vang Ý mà hội tụ đủ điều kiện để được mang nhãn DOCG.

2- Denominazione di Origine Controllata (DOC):
Loại rượu phổ biến và dễ tìm thấy. Các quy định về chất lượng và bản quyền rất nghiêm ngặt nhưng vẫn thoáng hơn một chút sơ với DOCG. Ví dụ như các khu vực địa lý có thể lớn hơn một chút hoặc quy định về các loại nho được cho phép sẽ dễ chịu hơn một chút.

3- Indicazione Geografica Tipica (IGT):
Loại nhãn này đã được tạo ra ít lâu sau khi tiêu chuẩn DOC và DOCG ra đời để dành cho những loại rượu mà người trồng không thể đáp ứng tất cả những điều khoản quy định của DOC hay DOCG hoặc vì lý do nào đó, tuy nhiên những loại rượu mang nhãn này vẫn có chất lượng và hương vị tuyệt vời.

4- Vino da Tavola (: phương tiện ‘ rượu vang bàn ‘ trong tiếng Ý, và đại diện cho mức độ cơ bản nhất của rượu vang Ý. Các thể loại Vino da Tavola tổ chức có uy tín nhất định trong những năm 1970 và 1980, nhờ làm rượu thử nghiệm của những người sản xuất chất lượng hàng đầu (nhưng không chính thống) các loại rượu vang dưới tiêu đề. Tình trạng này đã dần dần giảm đi, tuy nhiên, kể từ sự ra đời của các loại IGT với điều kiện sản xuất linh hoạt hơn của nó, và Vino da Tavola đã dần trở lại trạng thái ban đầu của nó là bậc thấp nhất về bậc thang chất lượng rượu của Ý. Xem Vino da Tavola.

Super Tuscan (Chất lượng thượng hạng vùng Tuscan)
Thuật ngữ này hữu ích nhưng không chính thức xuất hiện vào năm 1970, để mô tả một tập hợp các loại rượu vang Tuscan chất lượng cao đã được loại trừ từ các tuyên bố DOC hay DOCG vì họ đã phá vỡ quy tắc sản xuất rượu truyền thống của Ý (giống nho nước ngoài đã được sử dụng, và các loại rượu vang thường được trưởng thành trong thùng gỗ sồi mới và nhỏ, ). Một số các loại rượu thu được mệnh giá cao và được công  nhận toàn cầu vì vậy có tên ‘Super Tuscan’.