Ngoài các thông lệ được qui định bởi các Tổ chức chính phủ để qui định và áp dụng tiêu chuẩn, phân loại rượu Vang cho riêng nước mình, như Pháp: Grand Cru Cllasse 1855, AOC, Grand Cru, Premier Cru,... hay Ý có DOCG, ...Thì trên thế giới có nhiều các tổ chức phi chính phủ, họ là các chuyên gia về rượu Vang, là các biên tập viên của các tạp chí chuyên về rượu. Mỗi tổ chức có cách thức đánh giá các nhau, nhưng chung 1 tiêu chí là nhằm tìm ra những chai Vang xuất sắc phù hợp theo từng mức giá.
1 - 20 của 55
Sản phẩm mỗi trang