IRISH WHISKEY: Người Ailen có thể là những người chưng cất đầu tiên trong quần đảo Anh và, trong một thời gian ngắn trong thế kỷ 19, Irish whiskey trị vị tối cao hơn cả Whisky của Scotland. Và sự biến cố trong chiến tranh nên Whisky của Ireland hầu như tuyệt chủng - nhưng hôm nay thời điểm tốt đã trở lại, với các nhà máy chưng cất xuất hiện trên khắp Emerald Isle như một sự khẳng định sự trị vị của mình.

Thu gọn