Bourbon là loại Whiskey phải được sản xuất từ ít nhất là 51% bắp, thường được dùng là một thành phần bắp khoảng 65% đến 75% trong nước ủ rượu. Ngoài ra còn có thời gian lưu trữ được quy định theo pháp luật là từ 2 năm trong những thùng mới từ gỗ sồi trắng, bên trong thùng được đốt thành than.

Việc sử dụng thùng gỗ sồi mới mang lại một phần lớn vị ngon cho Bourbon. Bourbon Whiskey có được độ chín mùi chỉ sau vài năm nhờ vào gỗ mới của thùng và điều kiện khí hậu của vùng sản xuất. Tên gọi xuất phát từ quận Bourbon ở Kentucky.

Thu gọn