Sản xuất? Rượu vang Port được sản xuất từ ​​nước nho lên men. Nhưng có một vài điểm khác biệt giữa các phong cách rượu vang Port khác nhau. Sự khác biệt đặc biệt nhất giữa các loại rượu là độ khô và vị ngọt. Độ khô và độ ngọt được xác định bởi mức độ đường còn lại. Lượng đường dư rất thấp được gọi là rượu khô và rượu có nhiều đường dư được gọi là rượu ngọt.

Mức độ đường còn lại được xác định theo một số cách. Đầu tiên nó được định nghĩa bởi nho. Một quả nho chín hoàn toàn có nhiều đường hơn một quả nho chưa chín. Ngoài ra, một số giống nho chứa nhiều đường hơn những loại khác. Cách thứ hai để xác định lượng đường dư là thông qua quá trình lên men. Đường trong nước nho bị men biến thành rượu cho đến khi dùng hết đường hoặc men chết vì ngộ độc rượu. Để có được lượng đường dư cao hơn một cách nhân tạo, quá trình lên men được dừng lại bằng cách thêm rượu nho (Brandy). Điều này dẫn đến ABV cao hơn và men chết vì ngộ độc rượu và không biến phần đường còn lại thành rượu.

Màu sắc? Về hương vị, màu sắc tùy thuộc vào rượu Port. Rượu Port quá khô sẽ không ảnh hưởng đến màu sắc của rượu whisky và rượu ngọt sẽ làm rượu whisky đậm hơn rất nhiều. Đây là một cách để nhận biết, nếu một thùng rượu Port chứa rượu ngọt hoặc rượu khô. nhưng bạn phải cẩn thận. Trước hết, bạn cần xác minh rằng rượu whisky của bạn không phải là màu nhân tạo. Thứ hai, bạn cần biết rượu whisky đã được cất giữ trong thùng rượu Port bao lâu. Nếu rượu whisky được ủ trong thùng Port lâu hơn 5 năm và không có màu, thì gần như chắc chắn nó là rượu Port khô.

Mùi vị? Độ chín trong thùng rượu vang Port phụ thuộc vào độ khô / ngọt của rượu vang. Để tìm hiểu ảnh hưởng của thùng đối với rượu whisky của bạn, bạn phải tìm hiểu loại rượu Port được ủ trong thùng. Phần lớn rượu vang Port khá ngọt nên giả định chung rằng rượu vang Port kết thúc / trưởng thành làm ngọt rượu whisky và thêm hương vị trái cây không phải là một điều tồi tệ.

Màu sắc? Về hương vị, màu sắc tùy thuộc vào rượu Port. Rượu Port quá khô sẽ không ảnh hưởng đến màu sắc của rượu whisky và rượu ngọt sẽ làm rượu whisky đậm hơn rất nhiều. Đây là một cách để nhận biết, nếu một thùng rượu Port chứa rượu ngọt hoặc rượu khô. nhưng bạn phải cẩn thận. Trước hết, bạn cần xác minh rằng rượu whisky của bạn không phải là màu nhân tạo. Thứ hai, bạn cần biết rượu whisky đã được cất giữ trong thùng rượu Port bao lâu. Nếu rượu whisky được ủ trong thùng Port lâu hơn 5 năm và không có màu, thì gần như chắc chắn nó là rượu Port khô.

Thu gọn