Các nhãn rượu vang Burgundy nổi tiếng phức tạp. Việc phân biệt Làng với Vườn nho, Xã với Làng,.. đòi hỏi bạn phải có hiểu biết nhất định về cách thức hoạt động của hệ thống rượu vang của Burgundy. Về hệ thống phân loại và tên gọi rượu vang của khu vực cũng nổi tiếng phức tạp không kém.

Sự khác biệt về thổ nhưỡng và khí hậu giữa các khu vực trồng nho của Burgundy là cơ sở của hệ thống phân loại rượu vang của khu vực. Chất lượng của một loại rượu vang Burgundy phụ thuộc phần lớn vào nhà sản xuất của nó, nhưng địa điểm vườn nho mà nho được trồng cũng có ý nghĩa quan trọng. Điều này giải thích tại sao rất nhiều nhãn rượu hiển thị tên vườn nho cùng với tên phân loại và tên gọi của chúng.

Kể từ những năm 1930, những vườn nho tốt hơn của Burgundy đã được INAO chính thức phân loại theo chất lượng rượu nho của họ. Chúng là 'Grand Cru', 'Premier Cru' hoặc 'Village'. Rượu từ những vườn nho chưa được phân loại chỉ đủ điều kiện cho các tên gọi khu vực rộng lớn cấp thấp hơn.

Phân hạng Grand Cru biểu thị các vùng, vườn trồng nho chất lượng cao nhất, mỗi vùng có tên gọi riêng và qui định riêng. Với 32 khu vực Grand Cru của Burgundy được cấp phép, trên nhãn rượu ghi rỏ chính xác rượu đến từ vùng Grand Cru nào (ví dụ: Bougros ở Chablis và Les Renardes ở Corton).

Phân hạng Premier Cru biểu thị các vườn trồng nho có chất lượng rất cao, nhưng không hoàn toàn ngang bằng với Grand Cru. Tất cả các loại rượu vang Premier Cru đều được sản xuất dưới tên gọi xã (làng) rộng lớn hơn, thuộc địa phương của họ, ghi 'Premier Cru' để thể hiện nguồn gốc xuất xứ cao cấp của họ. Nếu rượu vang chỉ đến từ một vườn nho duy nhất, tên của vườn nho đó có thể được thêm vào tên xã/ làng như một phần của tên gọi. Vì vậy, rượu vang từ vườn nho Perrieres Premier Cru ở Meursault sẽ được dán nhãn là Meursault-Perrieres hoặc là Meursault Premier Cru với tên vườn nho Perrieres được đề cập ở nơi khác trên nhãn. Có khoảng 600 vườn nho Premier Cru trải dài trên tất cả năm tiểu vùng của Burgundy ngoại trừ Maconnais.

Phân hạng Village biểu thị những vườn nho của 'làng', xã, không giữ vị trí Grand Cru hay Premier Cru, nhưng vẫn có thể cho ra những loại rượu có chất lượng tốt. Chúng chỉ có thể yêu cầu tên gọi xã (làng) địa phương (ví dụ: Pommard) hoặc tên gọi cấp vùng thấp hơn. Rượu vang của Village có thể đến từ một hoặc một số vườn nho.

Thu gọn