Vintage Armagnacs là ghi năm nho được trồng, cho nên trên nhãn chai sẽ không ghi theo phân loại tuổi như VS, VSOP, XO, Napoléon hoặc Hors d'Age.

Thu gọn
Sắp xếp theo
1 - 12 của 0