Napoleon Cognac được định vị cùng tuổi như XO, mặc dùng theo qui định thì Napoleon ủ ít nhất 6 năm. Napoleon trước đây dành cho Brandy và Armagnac, danh hiệu Napoleon Cognac được chính thức giới thiệu vào tháng 4 năm 2018. Xét trên cục diện chung, thương hiệu XO vẫn được sử dụng chính thức hơn, như là cam kết cho sự đẳng cấp cho dòng Cognac hiện nay.

XO, hương thơm, sắc thái phức tạp, cực kỳ mịn, phong phú, một thức uống khuyên dùng cho sau bữa ăn.

Thu gọn