Theo mặc định một số thương hiệu gắn liền với địa danh tại Pháp, ví dụ Vang nổ là dòng Vang làm từ Nho, kèm theo CO2 khi đóng chai. Vùng Champagne là nơi khai sinh dòng vang nổ này, và tên Champagne gắn liền với dòng rượu này. Tất cả dòng Vang nổ sản xuất ngoài vùng Champagne thì phải gọi là Vang nổ, Sparkling hay Rosecco (Ý),...

Armagnac, Cognac là dòng Brandy được sản xuất tại vùng Armagnac và Cognac. Những rượu từ Nho, Ngủ cốc,.. sản xuất bên ngoài 2 vùng này thì dùng là Brandy, tất nhiên, do sự ít phổ biến trên thề giới nên chưa có thuật ngữ để thay thế này, như Sparkling thay thế tên gọi Champagne.

Thu gọn
Sắp xếp theo
1 - 12 của 0