SINGLE MALT WHISKY được hiểu là: được sản xuất từ một loại lúa mạch tại một nhà máy rượu và thỏa mãn những điều kiện:
  • Loại whisky này phải được sản xuất bằng kỹ thuật chưng cất dùng nồi Bạc (mục đích là loại các tạp chất không cần thiết) có hình dạng đặc trưng gọi là “pot still”
  • Nguyên liệu phải là malt (mạch nha) nảy mầm từ lúa mạch (barley).
  • Phải được ủ trong thùng gỗ sồi tối thiểu 6~8 năm. 
  • Toàn bộ quy trình chưng cất và ủ rượu phải ở tại Scotland.
Số năm tuổi ủ được in trên chai “single malt Scotch” tức là số năm ủ trong thùng gỗ sồi của loại whisky đó. Rất hiếm khi hãng chưng cất đóng chai từ duy nhất 1 thùng ủ nào đó, mà thường là phối trộn từ nhiều thùng “Single Malt” khác nhau và như thế tuổi ủ in trên nhãn của hỗn hợp phối trộn đó là tuổi ủ của loại Single Malt trẻ nhất trong thành phần phối trộn. 

=> Tìm hiểu thêm : Các loại whisky chính tại Scotland

Thu gọn