Phân hạng rượu Vang vùng Graves

Graves Grand Cru
Mặc dù Phân loại năm Bordeaux 1855 về mặt lý thuyết bao trùm cả Medoc và Graves, nhưng chỉ có một Nhà vùng Graves là Haut-Brion lọt vào bảng xếp hạng. Một phân loại Graves độc lập đã không được kết hợp cho đến năm 1959, "1959 Graves Grand Cru"

Phân loại rượu Graves năm 1959 đã trao tặng danh hiệu Grand Cru Classe cho Graves cho hai mươi ba Nhà làm vang như bên dưới.
13 nhà Vang đỏ:
1    Chateau Bouscaut
2    Chateau Carbonnieux
3    Chateau de Fieuzal
4    Chateau Haut-Bailly
5    Chateau Haut-Brion
6    Chateau La Mission-Haut-Brion
7    Chateau La Tour-Haut-Brion
8    Chateau La Tour-Martillac
9    Chateau Malartic-Lagraviere
10    Chateau d'Olivier
11    Chateau Pape-Clement
12    Chateau Smith-Haut-Lafitte
13    Domaine de Chevalier

10 Nhà vang trắng
1    Chateau Bouscaut Blanc
2    Chateau Carbonnieux Blanc
3    Chateau Couhins
4    Chateau Couhins-Lurton
5    Chateau Haut-Brion Blanc
6    Chateau La Tour-Martillac Blanc
7    Chateau Laville-Haut-Brion
8    Chateau Malartic-Lagraviere Blanc
9    Chateau d'Olivier Blanc
10    Domaine de Chevalier Blanc

Tại thời điểm phân loại, tất cả các loại rượu vang này được sản xuất dưới tên gọi Graves khu vực, nhưng đã sử dụng tiêu đề tên gọi Pessac-Leognan uy tín hơn kể từ khi được giới thiệu vào năm 1987.