Phân hạng rượu Vang vùng Saint-Émilion

Việc phân loại chính thức các loại rượu vang Saint-Emilion được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1955 hay còn gọi là "1955 Saint-Emilion". Nó được cập nhật vào năm 1996, 2006 và gần đây nhất là vào cuối năm 2012. Việc phân loại này có hai tầng chính: Premier Grand Cru Classe cấp cao hơn (18 nhà) và Grand Cru Classe (67 nhà). Loại cao cấp được chia nhỏ thành các bậc A (4 nhà) và B (14 nhà). Các Chateau được liệt kê theo thứ tự abc bên dưới.

Premier Grand Cru Classe A ( 4 Chateau)
1- Chateau Angelus (A)
2- Chateau Ausone (A)
3- Chateau Cheval Blanc (A)
4- Chateau Pavie (A)

Premier Grand Cru Classe  B (14 Chateau)
1- Chateau Beausejour (Duffau-Lagarrosse)
2- Chateau Beau-Sejour Becot
3- Chateau Belair-Monange
4- Chateau Canon
5- Chateau Canon La Gaffeliere
6- Chateau Figeac
7- Chateau La Gaffeliere
8- Chateau Pavie Macquin
9- Chateau Troplong-Mondot
10- Chateau Trottevieille
11- Chateau Larcis Ducasse
12- Chateau Valandraud
13- Clos Fourtet
14- La Mondotte

Grand Cru Classe (67 Chateau)
1    Chateau l'Arrosee
2    Chateau Balestard La Tonnelle
3    Chateau Barde-Haut
4    Chateau Bellefont-Belcier
5    Chateau Bellevue
6    Chateau Bergat
7    Chateau Berliquet
8    Chateau Cadet-Bon
9    Chateau Cadet Piola
10    Chateau Cap de Mourlin
11    Chateau Chauvin
12    Chateau Clos de Sarpe
13    Chateau Corbin
14    Chateau Cote de Baleau
15    Chateau Dassault
16    Chateau Destieux
17    Chateau Faugeres
18    Chateau Faurie de Souchard
19    Chateau de Ferrand
20    Chateau Fleur Cardinale
21    Chateau Fombrauge
22    Chateau Fonplegade
23    Chateau Fonroque
24    Chateau Franc Mayne
25    Chateau Grand Mayne
26    Chateau Grand-Pontet
27    Chateau Les Grandes Murailles
28    Chateau Guadet
29    Chateau Grand Corbin
30    Chateau Corbin-Despagne
31    Chateau Haute Sarpe
32    Chateau Jean Faure
33    Chateau La Clotte
34    Chateau La Clusiere
35    Chateau La Commanderie
36    Chateau La Couspaude
37    Chateau La Dominique
38    Chateau La Fleur Morange
39    Chateau La Marzelle
40    Chateau La Serre
41    Chateau La Tour Figeac
42    Chateau Le Chatelet
43    Chateau Le Prieure
44    Chateau Laniote
45    Chateau Larmande
46    Chateau Laroque
47    Chateau Laroze
48    Chateau Matras
49    Chateau Moulin du Cadet
50    Chateau Pavie Decesse
51    Chateau Peby Faugeres
52    Chateau Petit Faurie de Soutard
53    Chateau de Pressac
54    Chateau Quinault l'Enclos
55    Chateau Ripeau
56    Chateau Rochebelle
57    Chateau Saint-Georges Cote Pavie
58    Chateau Sansonnet
59    Chateau Soutard
60    Chateau Tertre Daugay
61    Chateau Villemaurine
62    Chateau Yon Figeac
63    Clos des Jacobins
64    Clos de l'Oratoire
65    Clos La Madeleine
66    Clos Saint-Martin
67    Couvent des Jacobins

Cần lưu ý rằng Grand Cru Classes (trong đó có 85) đánh dấu một bước tiến đáng kể về chất lượng từ các loại rượu vang Saint-Emilion Grand Cru tiêu chuẩn (trong đó có hàng trăm nhà làm Vang trong vùng). Để biết thêm thông tin về Saint-Emilion, rượu vang và giá cả từng chateau, mời quý vị xem chi tiết tại topruou.