Phân hạng Pháp, Grand Cru Classe 1855

2880
Phân hạng Grand Cru Classe 1855 ra đời theo lệnh của vua Napoléon III năm 1855. Một bảng xếp hạng xem như một tiêu chuẩn cho vùng vang Bordeaux lúc bấy giờ. Hệ thống phân hạng này tồn tại và có giá trị áp dụng đến ngày nay, như là tiêu chuẩn sản xuất ngành rượu vang Bordeau nói riêng và thế giới nói chung. Từ năm 1855 đến nay, phân hạng này chỉ cập nhật 1 lần năm 1973, với Château Mouton-Rothschild từ hạng 2 lên hạng 1 (Premier Cru).

Phân hạng này áp dụng chủ yếu cho rượu vang đỏ tiểu vùng Médoc, rượu vang trắng ngọt từ tiểu vùng Sauternes và Barsac và một nhà vang đỏ ở Graves (Château Haut-Brion).

Tổng cộng hệ thống phân loại Grand Cru Calsse 1855 có 88 château (61 nhà sản xuất vang đỏ chia thành 5 cấp và 27 nhà sản xuất vang trắng chia thành 3 cấp). Danh sách như bên dưới, sắp xếp theo thứ tự chữ cái, không theo cấp bậc trong mỗi phân hạng
 
Rượu vang đỏ chia thành 5 hạng
Hạng 1: Premier Cru ( 5 Chateau)
Château Lafite-Rothschild, Pauillac 
Château Latour, Pauillac 
Château Margaux, Margaux 
Château Mouton Rothschild, Pauillac (hạng 2 năm 1855, thăng hạng 1 năm 1973) 
Château Haut-Brion, Pessac-Léognan, Graves (thuộc Pessac cho đến năm 1986)

Hạng 2: Deuxième Cru ( 14 Chateau)
Château Rauzan-Gassies, Margaux 
Château Rauzan-Ségla, Margaux (tên cũ Château Rausan-Ségla) 
Château Léoville Barton, St.-Julien 
Château Léoville Las Cases, St.-Julien 
Château Léoville Poyferré, St.-Julien 
Château Durfort-Vivens, Margaux 
Château Gruaud-Larose, St.-Julien 
Château Lascombes, Margaux 
Château Brane-Cantenac, Margaux (Cantenac-Margaux) 
Château Pichon-Longueville, Pauillac 
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac 
Château Ducru-Beaucaillou, St.-Julien 
Château Cos d'Estournel, St.-Estèphe 
Château Montrose, St.-Estèphe

Hạng 3: Troisième Cru (14 Chateau)
Château Kirwan, Margaux (Cantenac-Margaux) 
Château d'Issan, Margaux (Cantenac-Margaux) 
Château Lagrange, St.-Julien 
Château Langoa Barton, St.-Julien 
Château Giscours, Margaux (Labarde-Margaux) 
Château Malescot St. Exupéry, Margaux 
Château Boyd-Cantenac, Margaux 
Château Cantenac Brown, Margaux (Cantenac-Margaux) 
Château Palmer, Margaux (Cantenac-Margaux) 
Château La Lagune, Haut-Médoc (Ludon) 
Château Desmirail, Margaux 
Château Calon-Ségur, St.-Estèphe 
Château Ferrière, Margaux 
Château Marquis d'Alesme Becker, Margaux

Hạng 4: Quatrième Cru (10 Chateau)
Château Saint-Pierre, St.-Julien 
Château Talbot, St.-Julien 
Château Branaire-Ducru, St.-Julien 
Château Duhart-Milon, Pauillac 
Château Pouget, Margaux (Cantenac-Margaux) 
Château La Tour Carnet, Haut-Médoc (St.-Laurent) 
Château Lafon-Rochet, St.-Estèphe 
Château Beychevelle, St.-Julien 
Château Prieuré-Lichine, Margaux (Cantenac-Margaux) 
Château Marquis de Terme, Margaux

Hạng 5: Cinquième Cru (18 Chateau)
Château Pontet-Canet, Pauillac 
Château Batailley, Pauillac 
Château Haut-Batailley, Pauillac 
Château Grand-Puy-Lacoste, Pauillac 
Château Grand-Puy Ducasse, Pauillac 
Château Lynch-Bages, Pauillac 
Château Lynch-Moussas, Pauillac 
Château Dauzac Margaux (Labarde) 
Château d'Armailhac, Pauillac (tên cũ Château Mouton-Baronne-Philippe) 
Château du Tertre, Margaux (Arsac) 
Château Haut-Bages Libéral, Pauillac 
Château Pédesclaux, Pauillac 
Château Belgrave, Haut-Médoc (St.-Laurent) 
Château de Camensac, Haut-Médoc (St.-Laurent) (tên cũ Château Camensac) 
Château Cos Labory, St.-Estèphe 
Château Clerc-Milon, Pauillac 
Château Croizet-Bages, Pauillac 
Château Cantemerle, Haut-Médoc (Macau) (được thêm vào hệ thống năm 1856)

Rượu vang trắng chia thành 3 hạng
Bậc 1: Premier Cru Supérieur
Château d'Yquem, Sauternes

Bậc 2: Premier Cru
château La Tour Blanche, Bommes (Sauternes) 
Château Lafaurie-Peyraguey, Bommes (Sauternes) 
Château Clos Haut-Peyraguey, Bommes (Sauternes) 
Château de Rayne-Vigneau, Bommes (Sauternes) 
Château Suduiraut, Preignac (Sauternes) 
Château Coutet, Barsac 
Château Climens, Barsac 
Château Guiraud, Sauternes 
Château Rieussec, Fargues (Sauternes) 
Château Rabaud-Promis, Bommes (Sauternes) 
Château Sigalas-Rabaud, Bommes (Sauternes)

Bậc 3: Deuxième Cru
Château Myrat, Barsac 
Château Doisy Daëne, Barsac 
Château Doisy-Dubroca, Barsac 
Château Doisy-Védrines, Barsac 
Château d'Arche, Sauternes 
Château Filhot, Sauternes 
Château Broustet Barsac 
Château Nairac, Barsac 
Château Caillou, Barsac 
Château Suau, Barsac 
Château de Malle, Preignac (Sauternes) 
Château Romer, Fargues (Sauternes) 
Château Romer du Hayot, Fargues (Sauternes) 
Château Lamothe, Sauternes 
Château Lamothe Guignard, Sauternes