Phân hạng Vang Pháp, Graves Grand Cru Classes 1959

1958
Graves Grand Cru Classes được INAO phân loại vào 1953 và bổ sung sửa đổi từ năm 1959. Đến năm 1987, Graves đổi tên thành Pessac-Léognan, với tổng 16 Chateau đạt danh hiệu danh giá này.
Các loại rượu vùng Graves, Bordeaux được phân loại vào năm 1953 bởi tổ chức INAO (Institute National des Appellations d'Origine), và được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Pháp phê duyệt vào tháng 8 năm đó. Việc lựa chọn đã được sửa đổi với một số bổ sung vào tháng 2 năm 1959. Việc phân loại này liên quan đến cả rượu vang đỏ và trắng. Tất cả lâu đài với phân hạng Graves Grand Cru Classes sử dụng tên gọi mới Pessac-Léognan thay cho Graves, có hiệu lực vào ngày 9 tháng 9 năm 1987.

Classification of Graves 1959, 16 nhà làm Vang Đỏ và Trắng
Grand Crus classé Làng nho Loại Vang
Château Bouscaut Cadaujac red and white  
Château Carbonnieux Léognan red and white
Domaine de Chevalier Léognan red and white
Château Couhins Villenave-d'Ornon   white
Château Couhins-Lurton Villenave d'Ornon white
Château de Fieuzal Léognan red
Château Haut-Bailly Léognan red
Château Haut-Brion[a] Pessac red
Château Latour-Martillac Martillac red and white
Château Laville Haut-Brion Talence white
Château Malartic-Lagravière Léognan red and white
Château La Mission Haut-Brion   Pessac red
Château Olivier Léognan red and white
Château Pape Clément Pessac red
Château Smith Haut Lafitte Martillac red
Château La Tour Haut-Brion[b] Talence red

Pessac-Léognan là một vùng trồng nho AOC, ở phía bắc vùng Graves của Bordeaux. Không giống như hầu hết các tên gọi khác của Bordeaux, Pessac-Léognan nổi tiếng như nhau với cả rượu vang đỏ và rượu vang trắng (khô), mặc dù rượu vang đỏ vẫn chiếm ưu thế. Nó bao gồm nhà sản xuất rượu vang đỏ duy nhất bên ngoài Médoc được phân loại trong Phân loại chính thức của rượu vang Bordeaux năm 1855, Château Haut-Brion Premier Cru hàng đầu và cũng bao gồm tất cả các lâu đài được liệt kê trong phân loại Graves năm 1959. Những loại vang cao cấp này chiếm một phần ba lượng rượu vang được sản xuất ở Pessac-Léognan.