Phân hạng Vang Pháp, Saint-Émilion Grand Cru Classes 1955

2387
Bordeaux là cái nôi và chuẩn mực cho ngành rượu vang thế giới. Bên cạnh phân hạng năm 1855, chủ yếu Médoc và Graves của Bordeaux. Sau 100 năm, phân hạng Saint-Émilion, Bordeaux chính thức ra đời. Với phân hạng mới này, đánh giá mỗi 10 năm 1 lần, phần nào đáp ứng kịp thời các tiêu chí thay đổi cũng như tạo sự công bằng cho các nhà làm vang mới sau này.
Năm 1955, rượu vang vùng Saint-Émilion, Bordeaux đã được phân loại. Không giống như Bảng phân loại rượu vang chính thức của Bordeaux năm 1855  chủ yếu các nhà làm vang vùng Médoc và Graves, danh sách Saint-Émilion được cập nhật 10 năm một lần hoặc lâu hơn. Theo phân loại ban đầu, danh sách này đã được cập nhật vào các năm 1969, 1986, 1996, 2006 và 2012. Tuy nhiên, phân loại năm 2006 đã bị tuyên bố là không hợp lệ sau một loạt các hành động pháp lý sau đó và phiên bản phân loại năm 1996 đã được khôi phục và có giá trị đến năm 2009.

Khởi nguồn phân loại rượu St.-Émilion vào năm 1930, nhưng phải đến tháng 10 năm 1954, các nguyên tắc đằng sau việc phân loại mới chính thức được thực hiện khi INAO đồng ý chịu trách nhiệm xử lý việc phân loại này. Danh sách đầu tiên về các điền trang được phân loại ở St.-Émilion được xuất bản vào ngày 16 tháng 6 năm 1955, và được sửa đổi bổ sung vào ngày 18 tháng 10 năm 1958. Danh sách ban đầu 75 Chateau, bao gồm 12 Premier Grands Crus Classés và 63 Grands Crus Classés.

Trách những trách chấp không đáng có và minh bạch công bằng hơn. Việc phân loại từ năm 2012 được thực hiện khác, với việc nếm thử và kiểm tra do INAO thuê ngoài cho các nhóm độc lập mà không có sự tham gia của St.-Emilion Wine Syndicate và thương mại rượu vang Bordeaux, mà thay vào đó là các chuyên gia rượu vang từ Burgundy, Rhône Valley, Champagne, Loire Valley và Provence tạo thành một ủy ban gồm bảy người.

Lần cập nhật mới nhất là năm 2022 (giá trị đến 2031), phân loại bao gồm 14 Hạng Premier Grand Cru Classe (2 'A', 12 'B') và 71 Grand Cru Classe. 

Và hiện này, có hàng trăm Saint-Émilion được dán nhãn đơn giản là "Grand Cru" không được xếp hạng theo bất kỳ tên gọi chính thức nào, là tên gọi mang tính chất mô tả "Grand Cru", không phải là một phần của phân loại chính thức năm 1955. Rượu vang trong danh mục "Grand Cru" này không được coi là có chất lượng tương đương với "Grand Cru Classés"

The "Saint-Émilion 2022 classification"
Premier Grand Cru Classé 'A'  
Château Pavie    
Château Figeac    
Premier Grand Cru Classé 'B'
Château Beauséjour (Duffau-Lagarrosse) Château Beau-Séjour Bécot Château Bélair-Monange
Château Canon Château Canon-la-Gaffelière[d] Château Larcis Ducasse[d]
Château Pavie-Macquin[a][d] Château Troplong Mondot[a] Château Trotte Vieille
Château Valandraud[d] Clos Fourtet La Mondotte[d]
Grand Cru Classé
Château Balestard la Tonnelle Château Barde-Haut[d] Château Bellefont-Belcier[c][d]
Château Bellevue[b] Château Berliquet Château Cadet Bon[b]
Château Cap de Mourlin Château Chauvin Château Clos de Sarpe[d]
Château Corbin Château Côte de Baleau[d] Château Dassault
Château Destieux[c][d] Château de Ferrand[d] Château de Pressac[d]
Château Faugères[d] Château Faurie de Souchard[b] Château Fleur-Cardinale[c][d]
Château Fombrauge[d] Château Fonplégade Château Fonroque
Château Franc Mayne Château Grand Corbin-Despagne[c][d] Château Grand Corbin[c][d]
Château Grand Mayne Château Grand Pontet Château Guadet[d]
Château Haut Sarpe Château Jean Faure[d] Château Laniote
Château Larmande Château Laroque Château Laroze
Château la Clotte Château la Commanderie[d] Château la Couspaude
Château la Dominique Château la Fleur Morange[d] Château la Madelaine[d]
Château la Marzelle[b] Château la Serre Château La Tour Figeac
Château le Chatelet[d] Château le Prieuré Château les Grandes Murailles
Château l'Arrosée Château Monbousquet[c][d] Château Moulin du Cadet
Château Pavie-Decesse Château Peby Faugères Château Petit Faurie de Soutard[b]
Château Quinault l'Enclos[d] Château Ripeau Château Rochebelle[d]
Château Saint Georges (Côte Pavie)   Château Sansonnet[d] Château Soutard
Château Tertre Daugay[b] Château Villemaurine[b] Château Yon Figeac[b]
Clos Saint-Martin Clos de l'Oratoire Clos des Jacobins
Couvent des Jacobins    
Former Cru Classé
Château Angélus[g] Château Ausone[h] Château Cheval Blanc[g]
Château Corbin Michotte[e] Château La Tour du Pin Figeac (Giraud-Bélivier)[b][e]  Château La Tour du Pin Figeac (Moueix)[b][f] 
Château La Gaffelière[h]    

Ghi chú
[a]. Lên hạng Premier grand cru classé năm 2006 và xuống hạng năm 2008
[b]. Mất hạng năm 2006 và phục hồi năm 2008
[c]. Được phân loại năm 2006 và mất hạng năm 2008
[d]. Thăng hạng năm 2012
[đ]. Bị giáng cấp năm 2012
[f]. Không đăng ký phân loại lại, ngừng tồn tại và được sáp nhập vào Château Cheval Blanc năm 2012
[g]. Rút lui vào năm 2021.
[h]. Rút lui vào năm 2022.
[i]. Được thăng hạng vào năm 2022.


Tham khảo thêm danh sách phân hạng áp dụng từ năm 2012, với Premier Grand Cru Classe (18 nhà - 2 "A" và 14 "B") và Grand Cru Classe (67 nhà)

The "Saint-Émilion 2012 classification"
Premier Grand Cru Classé 'A'  
1- Chateau Angelus (A) 3- Chateau Cheval Blanc (A)  
2- Chateau Ausone (A) 4- Chateau Pavie (A)  
Premier Grand Cru Classé 'B'
1- Chateau Beausejour (Duffau-Lagarrosse) 5- Chateau Canon La Gaffeliere 9- Chateau Troplong-Mondot
2- Chateau Beau-Sejour Becot 6- Chateau Figeac 10- Chateau Trottevieille
3- Chateau Belair-Monange 7- Chateau La Gaffeliere 11- Chateau Larcis Ducasse
4- Chateau Canon 8- Chateau Pavie Macquin 12- Chateau Valandraud
13- Clos Fourtet    
14- La Mondotte    
Grand Cru Classé
1    Chateau l'Arrosee 23    Chateau Fonroque 45    Chateau Larmande
2    Chateau Balestard La Tonnelle 24    Chateau Franc Mayne 46    Chateau Laroque
3    Chateau Barde-Haut 25    Chateau Grand Mayne 47    Chateau Laroze
4    Chateau Bellefont-Belcier 26    Chateau Grand-Pontet 48    Chateau Matras
5    Chateau Bellevue 27    Chateau Les Grandes Murailles 49    Chateau Moulin du Cadet
6    Chateau Bergat 28    Chateau Guadet 50    Chateau Pavie Decesse
7    Chateau Berliquet 29    Chateau Grand Corbin 51    Chateau Peby Faugeres
8    Chateau Cadet-Bon 30    Chateau Corbin-Despagne 52    Chateau Petit Faurie de Soutard
9    Chateau Cadet Piola 31    Chateau Haute Sarpe 53    Chateau de Pressac
10    Chateau Cap de Mourlin 32    Chateau Jean Faure 54    Chateau Quinault l'Enclos
11    Chateau Chauvin 33    Chateau La Clotte 55    Chateau Ripeau
12    Chateau Clos de Sarpe 34    Chateau La Clusiere 56    Chateau Rochebelle
13    Chateau Corbin 35    Chateau La Commanderie 57    Chateau Saint-Georges Cote Pavie
14    Chateau Cote de Baleau 36    Chateau La Couspaude 58    Chateau Sansonnet
15    Chateau Dassault 37    Chateau La Dominique 59    Chateau Soutard
16    Chateau Destieux 38    Chateau La Fleur Morange 60    Chateau Tertre Daugay
17    Chateau Faugeres 39    Chateau La Marzelle 61    Chateau Villemaurine
18    Chateau Faurie de Souchard 40    Chateau La Serre 62    Chateau Yon Figeac
19    Chateau de Ferrand 41    Chateau La Tour Figeac 63    Clos des Jacobins
20    Chateau Fleur Cardinale 42    Chateau Le Chatelet 64    Clos de l'Oratoire
21    Chateau Fombrauge 43    Chateau Le Prieure 65    Clos La Madeleine
22    Chateau Fonplegade 44    Chateau Laniote 66    Clos Saint-Martin
67    Couvent des Jacobins    

Điểm cần lưu ý là có đến hàng trăm nhà làm vang chất lượng Saint-Emilion Grand Cru tiêu chuẩn, nhưng chỉ với 85 nhà được xếp hạng Grand Cru Classe, đây là sân chơi minh bạch và sự cống hiến không ngừng nghỉ để có những sản phẩm chất lượng hàng đầu.

nguồn wikipedia