Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã phân loại và gợi ý một bộ sưu tập những chai rượu whisky rất quý hiếm, kể cả những chai có giá trị cao. Bao gồm những chai Single Malt, Blends, Grain... huyền thoại từ Scotland hay Nhật Bản, những Small Batch hoặc Single Barrel của Bourbon, những loại rượu cổ điển Ailen. Rất nhiều thứ bạn tìm thấy ở đây, có thể là sản phẩm từ các nhà chưng cất không còn tồn tại, loại rượu không bao giờ được làm lại,...Một giá trị văn hóa hơn là giá trị một loại whisky.

Thu gọn