Fine and Rare Cognac

Cognac, một số sắc thái tuyệt vời tạo nên thức uống yêu thích, rất tinh tế mà chỉ những người sành sỏi thông thái nhất mới có thể hiểu được thực sự. Những sản phẩm nằm trong danh mục này, hoàn toàn đến từ 2 vùng Grande Champagne và Petite Champagne danh giá, cùng quá trình trưởng thành lâu dài để tạo ra những chai Fine Cognac.

Find a Cognac

Nhãn

Thương hiệu

Giá