Bacardi thành lập 1862 ở Puerto Rico, là tại nhà máy chưng cất rượu Rum lớn nhất thế giới. Rum Bacardi như sự hiện diện của hình ảnh thu nhỏ của bữa tiệc vui vẻ, bất cần, không thể tách rời với câu chuyện của xứ Cuba.

Thu gọn