Các loại rượu Single Cask whisky đóng thùng đơn đã được chiết xuất từ một thùng riêng lẻ. Không có hai thùng nào giống nhau, có nghĩa là mỗi thùng rượu whisky là hoàn toàn độc đáo và do đó, về bản chất, là một phiên bản giới hạn.

Thu gọn