Trong thế giới whisky, có 2 thuật ngữ Lọc lạnh (chill Filtered) và Không lọc lạnh Non-chill filtered). Nhiều nhà máy chưng cất “lọc lạnh” rượu whisky của họ. Điều này có nghĩa là họ làm mát tinh thể rượu xuống 0 độ C. Đây là một cách để loại bỏ các tạp chất và các protein dường như không cần thiết. Các loại rượu whisky không được làm lạnh khi lọc, nghĩa là họ giữ tất cả các hợp chất hóa sinh học, tốt và xấu.
Người ta tin rằng việc giữ lại những “tạp chất” này trong rượu whisky cũng giúp lưu giữ những hương vị quan trọng bị mất đi trong quá trình này lọc lạnh. 

Thu gọn