Whisky khói chỉ những rượu whisky có hương khói đặc trưng từ khói than bùn đốt (lúa mạch được cho ngâm nước và nảy mầm sau đó dùng than bùn đốt trong lò “Kiln” để sấy khô đến độ ẩm khoảng 25%). 
Những chai rượu khói phổ biến và đặc trưng bắt nguồn từ vùng Islay và Island của Scotland như : Laphroaig, Bowmore, Caol Ila, Lagavulin, Ardbeg Talisker,… 
Vậy qui trình sản xuất rượu whisky khói như thế nào? Để làm nên rượu whisky khói gồm các nguyên liệu như lúa mạch, than bùn, nấm men và thùng ủ. Lúa mạch tiến hành nảy mầm (barley), để khống chế quá trình nảy mầm của lúa mạch phục vụ sản xuất rượu, người ta tiến hành sấy khô đến độ ẩm cần thiết. Đồng thời khói than bùn cũng đươc ủ vào barley. Tiếp đến là đi xay và tiến hành hồ hóa barley (quá trình này gọi là mạch nha hóa malted) rồi lên men rượu. Lên men xong tiến hành chưng cất, hương khói và rượu bay lên được ngưng tụ, lúc này hương khói hòa lẫn vào rượu. Rượu mới nấu chưa được gọi là whisky mà phải ủ tối thiểu trong thùng gỗ sồi ít nhất 8 năm theo luật Scotland.
 

Thu gọn