Về phân hạng rượu vang Argentina, gần giống với phân hạng Vang Chile, Chi thành 6 phân hạng:

Varietal – Estate – Classico: Vang trẻ tuổi, chưa có ràng buộc về vị trí chỉ dẫn, niên vụ hay giống nho.
Selection: Vang trung bình, có chỉ dẫn vị trí, giống nho, thời gian ủ chưa bắt buộc, nhưng nhà làm vang thường ủ 1 đến 3 tháng
Reserva: Thời gian ủ từ 6 ~ 8 tháng
Gran Reserva: thời gian ủ ít nhất là 12 tháng
Wine Maker's – Premium Wines – Limited Edition – Gran Cuvee – Family Collection: Vang cao cấp, thời gian ủ từ 24 tháng
Icon Wine – Ultra Premium.: Siêu cao cấp, thời gian ủ trên 24 tháng và thời gian trong chai 12 tháng.

Thu gọn