Được thành lập tại San Francisco vào đầu những năm 1990, Skyy đã trở thành một thương hiệu vodka nổi tiếng cả trong các quán Bar phong cách và xa hơn nữa.

Thu gọn