Phân hạng này áp dụng chủ yếu cho vang đỏ từ tiểu vùng Médoc, rượu vang trắng ngọt từ tiểu vùng Sauternes và Barsac. The 1855 Classification of Medoc & Graves có 88 château (61 nhà sản xuất vang đỏ chia thành 5 cấp và 27 nhà sản xuất vang trắng chia thành 3 cấp). Danh sách như bên dưới, sắp xếp theo thứ tự chữ cái, không theo cấp bậc trong mỗi phân hạng

The 1855 Classification of Medoc & Graves cho 61 nhà Vang đỏ

Premier Cru (First Growth)
Chateau Lafite Rothschild    Pauillac
Chateau Margaux    Margaux
Chateau Latour    Pauillac
Chateau Haut-Brion    Pessac
Chateau Mouton Rothschild    Pauillac

Second Cru (Second Growth)
Chateau Rauzan-Segla    Margaux
Chateau Rauzan-Gassies    Margaux
Chateau Leoville-Las Cases    Saint-Julien
Chateau Leoville Poyferre    Saint-Julien
Chateau Leoville Barton    Saint-Julien
Chateau Durfort-Vivens    Margaux
Chateau Gruaud-Larose    Saint-Julien
Chateau Lascombes    Margaux
Chateau Brane-Cantenac    Margaux
Chateau Pichon-Longueville (Baron)    Pauillac
Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande    Pauillac
Chateau Ducru-Beaucaillou    Saint-Julien
Chateau Montrose    Saint-Estephe
Chateau Cos d'Estournel    Saint-Estephe

Troisieme Cru (Third Growth)
Chateau Kirwan    Margaux
Chateau d'Issan    Margaux
Chateau Lagrange    Saint-Julien
Chateau Langoa-Barton    Saint-Julien
Chateau Giscours    Margaux
Chateau Malescot St-Exupery    Margaux
Chateau Boyd-Cantenac    Margaux
Chateau Cantenac-Brown    Margaux
Chateau Palmer    Margaux
Chateau La Lagune    Haut-Medoc
Chateau Desmirail    Margaux
Chateau Calon-Segur    Saint-Estephe
Chateau Ferriere    Margaux
Chateau Marquis d'Alesme Becker    Margaux

Quatrieme Cru (Fourth Growth)
Chateau Saint-Pierre    Saint-Julien
Chateau Talbot    Saint-Julien
Chateau Branaire-Ducru    Saint-Julien
Chateau Duhart-Milon-Rothschild    Pauillac
Chateau Pouget    Margaux
Chateau La Tour Carnet    Haut-Medoc
Chateau Lafon-Rochet    Saint-Estephe
Chateau Beychevelle    Saint-Julien
Chateau Prieure-Lichine    Margaux
Chateau Marquis de Terme    Margaux

Cinquieme Cru (Fifth Growth)
Chateau Pontet-Canet    Pauillac
Chateau Batailley    Pauillac
Chateau Haut-Batailley    Pauillac
Chateau Grand-Puy-Lacoste    Pauillac
Chateau Grand-Puy Ducasse    Pauillac
Chateau Lynch-Bages    Pauillac
Chateau Lynch-Moussas    Pauillac
Chateau Dauzac    Margaux
Chateau d'Armailhac    Pauillac
Chateau du Tertre    Margaux
Chateau Haut-Bages Liberal    Pauillac
Chateau Pedesclaux    Pauillac
Chateau Belgrave    Haut-Medoc
Chateau de Camensac    Haut-Medoc
Chateau Cos Labory    Saint-Estephe
Chateau Clerc-Milon    Pauillac
Chateau Croizet-Bages    Pauillac
Chateau Cantemerle    Haut-Medoc

The 1855 Classification of Sauternes and Barsac cho nhà làm Vang trắng

Premier Cru Superieur (First Great Growth) ( 01)
Château d'Yquem, Sauternes

Premier Cru (First Growth) (11)
château La Tour Blanche, Bommes (Sauternes) 
Château Lafaurie-Peyraguey, Bommes (Sauternes) 
Château Clos Haut-Peyraguey, Bommes (Sauternes) 
Château de Rayne-Vigneau, Bommes (Sauternes) 
Château Suduiraut, Preignac (Sauternes) 
Château Coutet, Barsac 
Château Climens, Barsac 
Château Guiraud, Sauternes 
Château Rieussec, Fargues (Sauternes) 
Château Rabaud-Promis, Bommes (Sauternes) 
Château Sigalas-Rabaud, Bommes (Sauternes)

Second Cru (Second Growth) (14)
Chateau de Myrat    Barsac
Chateau Doisy-Daene    Barsac
Chateau Doisy Dubroca    Barsac
Chateau Doisy-Vedrines    Barsac
Chateau d'Arche    Sauternes
Chateau Filhot    Sauternes
Chateau Broustet    Barsac
Chateau Nairac    Barsac
Chateau Caillou    Barsac
Chateau Suau    Barsac
Chateau de Malle    Preignac
Chateau Romer du Hayot    Fargues
Chateau Lamothe Despujols    Sauternes
Chateau Lamothe Guignard    Sauternes


Thu gọn