Những vườn nho nằm trên một cao nguyên ở phía tây của Mouton Rothschild. Có 57 ha (141 mẫu Anh) vườn nho trên sỏi sâu trên đất sét và đá vôi, với 70 phần trăm được trồng cho Cabernet Sauvignon, 25 phần trăm cho Merlot và phần còn lại cho Petit Verdot và Cabernet Franc. Rượu được lên men trong bể thép không gỉ trong 20 ngày và có tuổi từ 16 đến 18 tháng trong thùng gỗ sồi, 55% trong số đó là mới.

Thu gọn