Mặc dù nó chia sẻ một số đặc điểm với Scotch whisky và bourbon, whisky Canada có một phong cách riêng của mình, nhờ vào một phương pháp sản xuất độc đáo và tinh tế, đôi khi rõ ràng của hương vị.

Thu gọn